De Rode Loper Uitslagen Database:

Ratinglijst en TPR:

Op de clubratinglijst en op de ranglijst vind je ook de kolom tpr. Dit is de zogenaamde Toernooi Prestatie Rating, een gangbaar begrip voor mensen die toernooien aflopen. Het geeft een rating over een bepaalde set partijen, een toernooi of in ons geval het lopende seizoen. Voor het vaststellen van de TPR gebruik ik dezelfde formule als voor het bepalen van een startrating (zie onder), maar dan niet beperkt tot tien partijen.

Voor spelers zonder rating, is op de ratinglijst de TPR niet beperkt tot het lopende seizoen, maar ook gebaseerd op partijen daarvoor. Dit omdat het voor deze spelers de op te bouwen startrating is. Voor deze spelers is de TPR in het oranje ook afgedrukt in de kolom rating, als voorlopige rating.

Beginselen DRL Clubrating:

In een ELO-systeem wordt de nieuwe rating na een partij tussen twee personen met rating bepaald door de formule:

Nieuwe rating = Oude rating + ( score - verwachte score) * K-factor

Hierin is score uiteraard nul, één of een half. De verwachte score is een getal tussen nul en één dat gebaseerd is op het ratingverschil tussen de twee spelers. Om dit getal te bepalen zijn diverse kansverdelingssystemen denkbaar. Het DOS-programma ('SCOL') dat bij De Rode Loper werd gebruikt, hanteerde de oorspronkelijke kansentabel van Arpad Elo, welke nog steeds wordt gebruik in de damwereld. Dit was een normaalverdeling. Ik ben echter overgestapt op de meest gangbare formule binnen het schaken. Die staat hieronder, en wordt ook gebruikt in het systeem van de KNSB-rating. Het betreft hier in tegenstelling tot wat nog al eens gedacht wordt, geen normaalverdeling maar een logistische kansverdeling.

De verwachte score wordt berekend met de volgende formule:

 

                             1

We      := -----------------------------

                1 + 10 (Rc – Ro) / 400)

 

Hierin is We dus de winstverwachting. Rc is de rating van je tegenstander, Ro de rating van jezelf.

Wanneer een der spelers geen rating heeft, gebeurt er in eerste instantie niets. Dat wil zeggen dat er geen ratings worden aangepast. Wel wordt er gewerkt aan het opbouwen van een startrating. Bij De Rode Loper wordt een startrating uitgedeeld, nadat iemand 10 partijen heeft gespeeld tegen een speler die al een rating heeft. De startrating (Rs) wordt dan bepaald met behulp van de volgende formule:

 

                                      2.Wt

Rs           := Rct + 400 . ( ---------- - 1 )

                                        Nt

 

Ook deze formule wordt gebruikt door de KNSB. De symbolen staan voor:

Rs Startrating van een speler zonder een geldige rating (Ro)

Rct 

Rekenkundig gemiddelde rating van de eerste 10 tegenstanders met een geldige rating. De rating wordt bij ons opgenomen op het moment van spelen van de betreffende partij.
Wt Som werkelijke scores tegen deze tegenstanders
Nt Het aantal partijen. In ons geval dus 10

Merk op dat wanneer bij ons een startrating is vastgesteld, deze in het lopende seizoen wordt ingevoerd in de startlijst. Dat betekent dat de hele jaargang opnieuw wordt doorgerekend, waarbij de bewuste speler nu een rating heeft. Dat heeft dus invloed op de rating van de tegenstanders, die immers eerst hadden gespeeld tegen iemand zonder rating. Ik deel geen startratings uit onder de rating van de laagste ratinghouder, in dat geval is de laagst voorkomende rating de startrating van de nieuwe ratinghouder.

Tot slot is er in de formule voor het bepalen van een nieuwe rating nog de K-factor , ook wel verversingsfactor genoemd. Deze factor bepaalt de invloed van één partij op een rating. Hoe groter deze factor, hoe groter de aanpassing van de rating. Bij De Rode Loper geldt:

K = 30 voor ratings onder de 2000
K = 10 voor ratings boven de 2400
K = 130 - R/20 voor rating tussen de 2000 en 2400, dwz daar tussenin loopt K geleidelijk af van 30 naar 10.

Rating ijking

Elo rating systemen zijn gesloten, hetgeen wil zeggen dat ze alleen iets zeggen over de krachtsverhoudingen tussen participanten in het systeem. Je kan dus niet zomaar DRL rating vergelijken met KNSB rating. Bij ons is de DRL rating aan de onderkant van het spectrum altijd structureel lager geweest dan de KNSB rating van betrokken spelers. Daar dit fenomeen voor sommigen toch lastig te accepteren is, heb ik wat bedacht om jaarlijks de DRL rating te ijking aan de KNSB rating. Uitgangspunt daarbij is dat de onderlinge volgorde op onze ratinglijst na ijking hetzelfde blijft. Ik ga voortaan (sinds zomer 2014) de rating op de startlijst (ronde 0) schalen. Ik doe dat door de gemiddelde rating van de bovenste en onderste 5 KNSB ratinghouders te nemen, en bandbreedte van de clubrating naar de bandbreedte van de KNSB rating te transponeren.

Aldus:

Top D = gem. DRL rating top 5 knsb rating houders
Top K = gem. KNSB rating top 5 knsb rating houders
Bodem D = gem. DRL rating laatste 5 knsb rating houders
Bodem K = gem. KNSB rating laatste 5 knsb rating houders

We schalen Bodem D - Top D naar Bodem K - Top K

Rn = (top K - bodem K)/(top D - bodem D) * (Ro - bodem D ) + bodem KHenk van Lingen 19 september 2008