De Rode Loper Uitslagen Database:

Er is geen ronde gespecificeerd, -> laatste ronde

NB: De data voor deze tabel voor 2018-2019 is nog niet geinitialiseerd. De ingestelde commissie plaatsing extern bereidt een voorstel inzake meenemen externe wedstrijden. Dit voorstel biedt helaas geen aanknopingspunten tot automatisering. Na eventuele aanname door de ledenvergadering zal deze pagina derhalve verdwijnen. De wedstrijdleider extern zal dan in augustus een voorstel teamsamenstelling doen.

Plaatsingslijst volgend seizoen extern: (na editie 2018-2019, ronde 27)

  • Voor de plaatsing geldt een opkomstdrempel. Opkomst is gedefinieerd als het aantal voor de interne rating meetellende partijen. Dat zijn dus reguliere interne partijen en beker partijen, maar niet de externe thuiswedstrijden (partijen tegen ratinglozen zijn niet mee geteld in onderstaande lijst, maar tellen wel mee).
  • De drempel voor deze lijst is 10. De eerste tien ronden van de interne wordt voor het gemak hier echter een drempel van 0 gepresenteerd. Nu gepresenteerde drempel:10. Spelers die nog onder de drempel zitten, of die niet van het soort 'extern' zijn, zijn grijs opgenomen in de lijst. Als plaatsingsvolgorde geldt momenteel de clubrating.
  • Spelers die hun 'soort' willen wijzigen, bijvoorbeeld van passief naar extern, kunnen mij (HvL) mailen.
  • De genoemde KNSB rating is de meest actuele rating op of voor 1 augustus.
speler:drl elo:knsb elo:drl score:rating score:ranglijst:positie:sgssoort:positie:knsbsoort:
SGS 1: KSNB 1:Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sun Mar 24 15:01:26 CET 2019